Tinh xanh

chú thích hình ảnh,

Tinh xanh, Lúc này Hoài Nam thậm chí muốn cảm ơn cái biến cố gì đó đã xảy ra với nàng đêm qua… Nó đã cho hắn một người vợ hoàn hảo nhất trên đời.