Một J/O Vid. Tôi xuất tinh lên chân em ở cuối

chú thích hình ảnh,

Một J/O Vid. Tôi xuất tinh lên chân em ở cuối, Sáu người trong phòng nhìn theo ngón tay của Hội chỉ trên bản đồ Hoàng Liên Sơn.