Nữ hoàng P là POV Mặt Ngồi

chú thích hình ảnh,

Nữ hoàng P là POV Mặt Ngồi, Mặt đất dưới chân đám tu chân giả nứt toác thành nhiều khe hở như một bộ rễ cây chằng chịt lan ra nhanh chóng.