Đàn bà hư hỏng á cảnh sát phụ nữ chơi với tù nhân c.

chú thích hình ảnh,

Đàn bà hư hỏng á cảnh sát phụ nữ chơi với tù nhân c., Cô bé bất lực van xin cho đến khi mệt lả, dựa lưng vào cánh cửa gỗ, co người rồi lặng lẽ xoa vết thương của chính mình.