TIERY B. // MÙI BÚ PRECUM - Liếm - hấp dẫn vài ...

chú thích hình ảnh,

TIERY B. // MÙI BÚ PRECUM - Liếm - hấp dẫn vài ..., Dương vừa ngậm lồn Nga vừa run bần bật cố tru tréo nhưng chỉ có tiếng um um vô nghĩa.