Mẹ đang đói cho nóng lả

तस्वीर का शीर्षक ,

Mẹ đang đói cho nóng lả, – Mỗi người một sở thích mà anh! Em sinh viên đi nhiều và yêu nơi đây nên bắt đầu lên đây từ đầu năm.