Có sừng cô Gái mập ấy yêu chết tiệt cô ta Trưởng thành bạn trai-P2

chú thích hình ảnh,

Có sừng cô Gái mập ấy yêu chết tiệt cô ta Trưởng thành bạn trai-P2, Đèn trần bên trong phòng họp lúc này đã tắt, ánh sáng duy nhất đến từ bộ máy chiếu và màn trắng trên vách tường.