Nightvision gloryhole thổi kèn phiên

chú thích hình ảnh,

Nightvision gloryhole thổi kèn phiên, Không giống như Uyên tưởng tượng, Quang làm mọi thứ rất kỹ càng với cường độ vừa phải, lại vô cùng chuyên nghiệp.