Trận mưa vàng cho con khốn với

chú thích hình ảnh,

Trận mưa vàng cho con khốn với, Bất quá trong chốc lát, Thẩm Hạo liền bưng hai chén mì, đi tới trước mặt nàng.