Người trung quốc cảnh sát lạm dụng.

तस्वीर का शीर्षक ,

Người trung quốc cảnh sát lạm dụng., Trên người là chiếc áo không cổ treo bởi hai sợi dây mảnh mai mặc cùng quần đùi ống rộng đều bằng lụa satin.