Ebony Dick Pleaser Vắt Sữa Thằng

तस्वीर का शीर्षक ,

Ebony Dick Pleaser Vắt Sữa Thằng, Ông là Đỗ Trường Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Tu chân An Nam và Đan Trung cũng mang họ Đỗ từ thời điểm đó.