Có bầu vụng về, làm

chú thích hình ảnh,

Có bầu vụng về, làm, Em mặc đồ xuống dì Ba… Không… Nói chú Đức cho người mua thuốc nhuộm tóc về đây ngay cho anh… Ngay lập tức… Vâng….