Non Gái Tuyệt Vời,

तस्वीर का शीर्षक ,

Non Gái Tuyệt Vời,, Ánh mắt bà như vượt qua khoảng cách 400 mét nhìn trực diện vào mắt tên đô con to lớn toàn thân như một cỗ máy.