Sinh nhật đóng ống

तस्वीर का शीर्षक ,

Sinh nhật đóng ống, Em gọi theo chồng em thôi mà… Phải không đó… Người ta nói nuôi con gì thường ăn con đó nha… Hoạt nháy nháy mắt trêu đùa.