Vợ, và, trong khi ...

chú thích hình ảnh,

Vợ, và, trong khi ..., Nương theo một loại khoái cảm khó có thể nói thành lời lại quen thuộc truyền đến, Thẩm Hạo cùng Tần Phỉ Vũ đều hít sâu một hơi.