Lưới, đen và bóng

तस्वीर का शीर्षक ,

Lưới, đen và bóng, Đúng lúc ông đang chìm đắm trong trí tưởng tượng thì tin nhắn từ nàng ta lại vang lên.