qua lỗ Ngực

chú thích hình ảnh,

qua lỗ Ngực, Toàn thân nàng chợt thoáng run rẩy… Nàng nhận ra mình suy nghĩ quá đơn giản rồi.