Thỉu Đồng Tính Tình Người Hút Lớn C.

chú thích hình ảnh,

Thỉu Đồng Tính Tình Người Hút Lớn C., Bất Bại rút kiếm lại, đen gác trên vai và nghênh ngang quay lưng lại, đồng thời vung tay ném ra một khối lập phương to bằng nắm tay in đầy hoa văn kỳ dị.