Vì Tình Yêu Của Thổi Kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Vì Tình Yêu Của Thổi Kèn, Bình thường lão toàn cho mình tiền mặt, hơn nữa cũng chưa bao giờ quá 30 triệu.