Thiếu-tóc Á SỮA tệ và xử thằng cu

तस्वीर का शीर्षक ,

Thiếu-tóc Á SỮA tệ và xử thằng cu, Nơi cánh tay xuyên qua, không gian giống như tờ giấy bị đâm thủng, tạo thành một lỗ toạc u ám đến đáng sợ.