Gã hói mút đen lên đạn và lên part6

तस्वीर का शीर्षक ,

Gã hói mút đen lên đạn và lên part6, Nhưng không sao, một Chúc gia cỏn con ta cũng chẳng thèm đếm xỉa, chỉ là một chút bực tức này ta sẽ bắt ngươi bù đắp, người đâu, đưa ả đi….