Lấp lánh bằng đồ chơi người lớn được phần 2

chú thích hình ảnh,

Lấp lánh bằng đồ chơi người lớn được phần 2, Ai, lần này coi như xong rồi, công việc nhất định phải mất, tôi cũng không biết nên giải thích với người trong nhà như thế nào.