Kellie có pov thổi kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Kellie có pov thổi kèn, Ưhm… ưhm… anh giết em luôn đi! Bú cho vợ đỡ thèm thôi chứ không kịp làm cái nào đâu, để dành tối nay nhé cưng!.