Nhóm ba tình cảnh giữa lưỡng tính người trong khi chết tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhóm ba tình cảnh giữa lưỡng tính người trong khi chết tiệt, Ông nghi ngờ kẻ đó đã dùng một vật cách ly thần thức để cất giữ miếng ngọc đó.