Gloryhole 2

chú thích hình ảnh,

Gloryhole 2, Hoài Bão đi về phía trước, bước qua một lớp màn hư ảo và nhìn thấy một cảnh tượng khiến Hoài Bão rợn tóc gáy.