Khuôn mặt đầy Đi Carrie Ann

chú thích hình ảnh,

Khuôn mặt đầy Đi Carrie Ann, Nhìn nàng nài nỉ xin tội chẳng khắc nào mẫu thân đang bảo vệ con mình khiến chàng suýt thì bật cười.