Xe Cảnh Sát

तस्वीर का शीर्षक ,

Xe Cảnh Sát, Nhưng từ lúc Đan Trung xuất hiện sự ưu ái của Tấn Vương liền nghiêng về một phía.