Nằm úp mặt chết tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Nằm úp mặt chết tiệt, Sáng nay khi Hoàng Bá bên trong dinh thự nhà họ Lê rời đi trong người đã có đủ năm miếng ngọc bội truyền thừa.