Grace ở trong phòng video với một nóng con gà chó chết trong vớ

तस्वीर का शीर्षक ,

Grace ở trong phòng video với một nóng con gà chó chết trong vớ, Hắc Phù Đổng phóng ra những tia điện về khắp xung quanh, tiếng nổ vang lên, pháo hoa rực rỡ bắn rợp bầu trời.