Số Phận Blaze

तस्वीर का शीर्षक ,

Số Phận Blaze, Tay ông Hải tốc ngược áo ngủ lên khỏi hông được Nga đón lấy kéo tuột khỏi người vức bừa xuống sàn nhà.