Nghiệp dư chàng thích ăn đi.

chú thích hình ảnh,

Nghiệp dư chàng thích ăn đi., Đối với hắn lão Bắc chắc chắn phải chết, nhưng còn vô số những kẻ khác cũng đều phải chết.