Hồng áo Ngực và quần Lót

तस्वीर का शीर्षक ,

Hồng áo Ngực và quần Lót, Dưới ngai, một tên hầu thân cận thấy thế lo lắng hỏi: Thưa Ma Quân bệ hạ, cánh tay của Võ Thiên Đế vẫn còn bài xích người sao?.