Tốt, đặc biệt, xoa bóp tuyệt vời, đồ ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Tốt, đặc biệt, xoa bóp tuyệt vời, đồ ..., Khánh Phương đứng lên cả người lảo đảo gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.