Hai Hấp Dẫn Đến Bốc Khói Tóc Vàng Với Ba Người Đàn Ông Cường Dương.

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai Hấp Dẫn Đến Bốc Khói Tóc Vàng Với Ba Người Đàn Ông Cường Dương., Thế Phong và Thế Minh đứng dậy chào tạm biệt bác sĩ rồi đến giường bệnh thăm ba mình, sau đó hai người để Thiên Hương ở lại chăm sóc và sắp xếp thủ tục xuất viện cho ba.