Trẻ hậu môn

तस्वीर का शीर्षक ,

Trẻ hậu môn, Linh hồn Thiên Thư vừa giằng co với chiếc cánh vừa đáp: Ta sao? Ta chỉ là một nghệ sĩ không tên.