Bẩn thỉu lớn mông lên nóng tóc vàng

chú thích hình ảnh,

Bẩn thỉu lớn mông lên nóng tóc vàng, Nga ngày càng ít đào sâu vào các mối quan hệ của chồng, cũng thưa thớt hơn khi gặng hỏi về giờ giấc.