Đầu trọc ngớ ngẩn phát gì

chú thích hình ảnh,

Đầu trọc ngớ ngẩn phát gì, Hông lão dập một cú chót lút cán rồi ghì chặt lấy bờ mông đang run nẩy bẩy của Ngọc Diệp.