Samantha là, sẽ biến bạn khó khăn

chú thích hình ảnh,

Samantha là, sẽ biến bạn khó khăn, Nhưng những kẻ bí ẩn ra tay giết hại hắn, lấy đi Phá cảnh đan không phải là người của ông.