Rồi blonde làm nóng thổi kèn sau ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Rồi blonde làm nóng thổi kèn sau ..., Nghe hắn nói như vậy, Trương Uyển nở một nụ cười ý vị thâm trường, Lời này sao chị có thể tin đây? Chẳng lẽ chị Phỉ không giúp em?.