Lông Lá Phim Hoạt Hình Đi!

तस्वीर का शीर्षक ,

Lông Lá Phim Hoạt Hình Đi!, Hai bàn tay bê bết vết máu đã khô nứt nẻ nhặt lấy hai thanh đao to bản nặng trĩu vác lên hai bên vai.