Diora Baird, Samaire Armstrong, Carly Giáo Hoàng-Bê Tông Tóc Vàng

chú thích hình ảnh,

Diora Baird, Samaire Armstrong, Carly Giáo Hoàng-Bê Tông Tóc Vàng, Tần Phỉ Tuyết giả vờ xô đẩy Thẩm Hạo, lại làm cho cặp vú trắng nõn lắc lư càng thêm lợi hại, khiến Thẩm Hạo nhìn mà hai mắt thiếu chút nữa bắn ra lửa.