Nhật Mẹ kiếp - Yui Kazuki là steamy, lâu tóc av em

chú thích hình ảnh,

Nhật Mẹ kiếp - Yui Kazuki là steamy, lâu tóc av em, Lão già vừa nói vừa cầm tay Phương Dung đặt lên con cu cứng ngắc dài thượt của mình, thứ mà lúc nãy vừa làm cô ngất lên ngất xuống vì sướng.