Lớn ngực tháng tám Ames và lớn lên đạn chết tiệt chim nó

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn ngực tháng tám Ames và lớn lên đạn chết tiệt chim nó, Ngồi một mình Nga tự hỏi tại sao mình lại qua đây và qua để làm gì? Ừ nhỉ, thôi đi về phòng.