Nóng Hút Thuốc Trưởng Thành Trong Giày Cao

chú thích hình ảnh,

Nóng Hút Thuốc Trưởng Thành Trong Giày Cao, Không biết một ông già như vậy còn làm ăn được gì không mà lại… Đấy là việc của mày à Diệp? Hì… hì… hì….