Cây Thường Xuân Độc Ấy Có Một Cơn Ngứa Cho Đen Dick

chú thích hình ảnh,

Cây Thường Xuân Độc Ấy Có Một Cơn Ngứa Cho Đen Dick, Hoài Nam xem việc mình chia sẻ phụ nữ với Minh Tạo như một cách ban ơn, tưởng thưởng cho sự trung thành và tận tụy của hắn đối với mình.