Cô Đá Khó Với Mày

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô Đá Khó Với Mày, Sau một hồi trò chuyện, Dương rời đền Bạch Mã, trở lại Hắc Dương Hạm, lên đường tiến vào lòng đất.