Phát lil lừa!!!!!

तस्वीर का शीर्षक ,

Phát lil lừa!!!!!, Vừa thấy những gương mặt quen thuộc tươi cười hớn hở bên trong Khánh Phương hai mắt đã đỏ hoe kích động không kềm được nước mắt.