Grannies ở trong phòng Tắm R20

chú thích hình ảnh,

Grannies ở trong phòng Tắm R20, Theo hướng cảm ứng, cánh tay của Ma Quân thọc xuyên qua lớp phong ấn của Lạc Long Quân, tìm đúng vào vị trí con mắt của Thiên vừa bị Trục Nhật ném đi và chụp lấy.