Óng tính Brandon and Greg chơi trong văn phòng cảnh sát

chú thích hình ảnh,

Óng tính Brandon and Greg chơi trong văn phòng cảnh sát, Có thể nói, nếu không vì linh thạch thì có lẽ bây giờ ông không nằm trong Top 10 người giàu nhất nước mà phải là thứ nhất độc tôn.