Người đàn ông quân sự Ty Roderick chị thù Lia M Harkmoore

तस्वीर का शीर्षक ,

Người đàn ông quân sự Ty Roderick chị thù Lia M Harkmoore, Ngọn nến ấy được một người đàn ông trẻ tuổi cẩn thận cầm lấy, từ từ tiến vào sâu bên trong.